Ανθρώπινο Δυναμικό

ΔΕΛΗΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πολιτικός Μηχανικός

delidimosg@gmail.com

ΖΑΧΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

Τεχνικός Διευθυντής

zacholampros@gmail.com

ΝΤΟΥΛΜΠΕΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

Πολιτικός Μηχανικός

doulspy@gmail.com

ΝΑΚΑ ΑΛΚΜΗΝΗ

Αρχιτέκτων Μηχανικός

alkmininaka@gmail.com

ΔΕΛΗΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Πολιτικός Μηχανικός

cdelidimos@gmail.com

ΖΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

zachosxr@gmail.com

ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΪΟΣ

Πολιτικός Μηχανικός

akisaggel@gmail.com

ΚΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Εργοδηγός

delidimo@otenet.gr

ΚΟΤΤΑ ΜΑΡΙΑ

Σχεδιάστρια

delidimo@otenet.gr

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ

Οικονομική Διαχείριση

delidimo@otenet.gr

ΔΕΛΗΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Οικονομολόγος

delidimo@otenet.gr

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Διοικητικός

ergani@tee.gr

ΓΚΟΛΙΑ ΛΑΜΠΡΙΑΝΑ

Γραμματειακή – Διοικητική υποστήριξη

ergani@tee.gr

Ανθρώπινο Δυναμικό

ΔΕΛΗΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πολιτικός Μηχανικός

delidimosg@gmail.com

ΖΑΧΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ

Τεχνικός Διευθυντής

zacholampros@gmail.com

ΝΤΟΥΛΜΠΕΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

Πολιτικός Μηχανικός

doulspy@gmail.com

ΝΑΚΑ

ΑΛΚΜΗΝΗ

Αρχιτέκτων Μηχανικός

alkmininaka@gmail.com

ΔΕΛΗΔΗΜΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

Πολιτικός Μηχανικός

cdelidimos@gmail.com

ΖΑΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

zachosxr@gmail.com

ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΪΟΣ

Πολιτικός Μηχανικός

akisaggel@gmail.com

ΚΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Εργοδηγός

delidimo@otenet.gr

ΚΟΤΤΑ

ΜΑΡΙΑ

Σχεδιάστρια

delidimo@otenet.gr

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΣΩΤΗΡΙΑ

Οικονομική Διαχείριση

delidimo@otenet.gr

ΔΕΛΗΔΗΜΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Οικονομολόγος

delidimo@otenet.gr

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Διοικητικός

ergani@tee.gr

ΓΚΟΛΙΑ ΛΑΜΠΡΙΑΝΑ

Γραμματειακή – Διοικητική υποστήριξη

ergani@tee.gr