ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

     Κατεβάστε τον ισολογισμο του 2021

     Κατεβάστε τον ισολογισμο του 2020

     Κατεβάστε τον ισολογισμο του 2019

     Κατεβάστε τον ισολογισμο του 2018

     Κατεβάστε τον ισολογισμο του 2017

     Κατεβάστε τον ισολογισμο του 2016

     Κατεβάστε τον ισολογισμο του 2015

     Κατεβάστε τον ισολογισμο του 2014

     Κατεβάστε τον ισολογισμο του 2013

     Κατεβάστε τον ισολογισμο του 2012

     Κατεβάστε τον ισολογισμο του 2011

     Κατεβάστε τον ισολογισμο του 2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Κατεβάστε τον ισολογισμο του 2021

Κατεβάστε τον ισολογισμο του 2020

Κατεβάστε τον ισολογισμο του 2019

Κατεβάστε τον ισολογισμο του 2018

Κατεβάστε τον ισολογισμο του 2017

Κατεβάστε τον ισολογισμο του 2016

Κατεβάστε τον ισολογισμο του 2015

Κατεβάστε τον ισολογισμο του 2014

Κατεβάστε τον ισολογισμο του 2013

Κατεβάστε τον ισολογισμο του 2012

Κατεβάστε τον ισολογισμο του 2011

Κατεβάστε τον ισολογισμο του 2010