ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

     Κατεβάστε τον ισολογισμό του 2022

     Κατεβάστε τον ισολογισμό του 2021

     Κατεβάστε τον ισολογισμό του 2020

     Κατεβάστε τον ισολογισμό του 2019

     Κατεβάστε τον ισολογισμό του 2018

     Κατεβάστε τον ισολογισμό του 2017

     Κατεβάστε τον ισολογισμό του 2016

     Κατεβάστε τον ισολογισμό του 2015

     Κατεβάστε τον ισολογισμό του 2014

     Κατεβάστε τον ισολογισμό του 2013

     Κατεβάστε τον ισολογισμό του 2012

     Κατεβάστε τον ισολογισμό του 2011

     Κατεβάστε τον ισολογισμό του 2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Κατεβάστε τον ισολογισμό του 2022

Κατεβάστε τον ισολογισμό του 2021

Κατεβάστε τον ισολογισμό του 2020

Κατεβάστε τον ισολογισμό του 2019

Κατεβάστε τον ισολογισμό του 2018

Κατεβάστε τον ισολογισμό του 2017

Κατεβάστε τον ισολογισμό του 2016

Κατεβάστε τον ισολογισμό του 2015

Κατεβάστε τον ισολογισμό του 2014

Κατεβάστε τον ισολογισμό του 2013

Κατεβάστε τον ισολογισμό του 2012

Κατεβάστε τον ισολογισμό του 2011

Κατεβάστε τον ισολογισμό του 2010