Κατηγορία έργου: Αίθουσες δεξιώσεων – εκθεσιακοί χώροι

Τοποθεσία: Λάρισα

Κύριος του έργου: ΑΔΑΜΟΥ ΒΑΣ. Α.Ε.

Χρόνος κατασκευής: 1993