Κατηγορία έργου: Αίθουσες δεξιώσεων – εκθεσιακοί χώροι

Τοποθεσία: Τρίκαλα

Κύριος του έργου: Ν. ΒΟΥΡΔΑΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.Β.Ε.

Χρόνος κατασκευής: 2005