Κατηγορία έργου: Βιομηχανικά κτίρια

Τοποθεσία: Ρούσσο Καρδίτσας

Κύριος του έργου: ΚΑΛΟΡΙΖΟΥ Μ. – Σ. ΚΟΥΡΟΥΠΙΔΗΣ ΕΠΕ

Χρόνος κατασκευής: Σε εξέλιξη