Κατηγορία έργου: Πολυκατοικίες

Τοποθεσία: Λάρισα

Κύριος του έργου: Εργάνη ΑΤΕ

Χρόνος κατασκευής: Σε εξέλιξη