Κατηγορία έργου: Εξοχικές κατοικίες

Τοποθεσία: Ν. Λάρισας

Κύριος του έργου: Ιδιώτης

Χρόνος κατασκευής: 2007