Κατηγορία έργου: Κατοικίες

Τοποθεσία: Φάρσαλα

Κύριος του έργου: Ιδιώτης

Χρόνος κατασκευής: Μάιος 2012