Κατηγορία έργου: Κατοικίες

Τοποθεσία: Φάρσαλα

Κύριος του έργου: Ιδιώτης

Χρόνος κατασκευής: Μάρτιος 2014