Κατηγορία έργου: Γραφεία και επαγγελματικοί χώροι

Τοποθεσία: Λάρισα

Κύριος του έργου: Ιδιώτης

Χρόνος κατασκευής: 2004