Κατηγορία έργου: Κτίρια Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Τοποθεσία: Μικρό Ευίδριο Φαρσάλων

Κύριος του έργου: Δ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΑΒΕΚ

Χρόνος κατασκευής: 2017 – 2018 – 2019