Κατηγορία έργου: Κτίρια Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Τοποθεσία: Δαμάσι Τυρνάβου

Κύριος του έργου: Κ. ΤΣΙΛΙΛΗΣ Α.Ε.

Χρόνος κατασκευής: σε εξέλιξη