Κατηγορία έργου: Κατοικίες

Τοποθεσία: Νομός Μαγνησίας

Κύριος του έργου: Ιδιώτης

Χρόνος κατασκευής: Σε εξέλιξη