Κατηγορία έργου: Kτίρια υγειονομικού ενδιαφέροντος

Τοποθεσία: Τρίκαλα

Κύριος του έργου: ΒΙΟΣΑΛ Ε.Π.Ε.

Χρόνος κατασκευής: 2005