Κατηγορία έργου: Γραφεία και επαγγελματικοί χώροι

Τοποθεσία: Φάρσαλα, Πατρόκλου

Κύριος του έργου: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Χρόνος κατασκευής: 2002