Κατηγορία έργου:  Βιομηχανικά έργα

Τοποθεσία: ΒΙ.ΠΕ. Βόλου

Κύριος του έργου: COCA COLA 3E

Χρόνος κατασκευής: 1992