Κατηγορία έργου: Βιομηχανικά έργα

Τοποθεσία: Λάρισα

Κύριος του έργου: ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

Χρόνος κατασκευής: 1993