Κατηγορία έργου: Bιομηχανικά έργα

Τοποθεσία: Β΄ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου

Κύριος του έργου: ΔΗΜ. Σ. ΓΑΒΡΙΗΛ & ΣΙΑ Ε.ΠΕ.

Χρόνος κατασκευής: 2009