Κατηγορία έργου: Βιομηχανικά έργα

Τοποθεσία: Παλαμάς Καρδίτσας

Κύριος του έργου: HOME LINE Ε.Π.Ε.

Χρόνος κατασκευής: 2006